Jezik: si | en

Zunajsodna (prostovoljna) poravnava

 

BLOKADA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV?

SODNE IZVRŠBE V TEKU?

DALJŠA ZAMUDA PRI IZPLAČILU PLAČ DELAVCEM?

NEPORAVNANE DAVČNE OBVEZNOSTI IN DAJATVE ZA DELAVCE?

INSOLVENTNI POLOŽAJ DRUŽBE!!!???

 

ŽELITE SANIRATI DRUŽBO?


NE BODITE PASIVNI PRI ODPRAVI VZROKOV ZA NASTALI POLOŽAJ!

NE TVEGAJTE KAZENSKE IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA!

 

Pretekla praksa kaže, da je postopek zunajsodne (prostovoljne) poravnave, kot ključni ukrep za odpravo vzrokov nastanka insolventnega položaja, predvsem primeren kot pravočasna alternativa postopku preventivnega prestrukturiranja oziroma kot edini možen ukrep v pristojnosti poslovodstva, ko izvedba prisilne poravnave ni dopustna ali mogoča. 

 

Izvedba postopka zunaj sodne poravnave zahteva maksimalno angažiranost pristojnih oseb na strani dolžnika ter hitro in usklajeno delovanje napram vsem upnikom. V določenih primerih, ki jih opredeljuje ZFPPIPP, lahko postopek zunajsodne poravnave teče sočasno s postopkom prisilne poravnave, in sicer za tiste terjatve, na katere potrjena prisilna poravnava ne učinkuje.

 

Ne odlašajte s sprejemom in izvajanjem ukrepov, ki jih za družbe in druge poslovne subjekte, ki so v težavah ali insolventni, predpisuje in dopušča relevantna zakonodaja! 


Za pripravo vsega potrebnega v zvezi s predlogom za uvedbo postopka zunaj sodne poravnave se čim prej obrnite na strokovnjake za prestrukturiranje poslovnih subjektov – družbo SKUPINA VERITAS, d.o.o.

© SKUPINA VERITAS d.o.o.

Tyrševa ulica 18 | 2000 Maribor | +386 2 22 08 900 | info@veritas.si

Izdelava spletnih strani: NAVDIH.NET